Grażyna Szatkowska

Ustawienia są jak prezenty

Grażyna Szatkowska

Certyfikowana terapeutka Nowych Duchowych Ustawień Rodzin wg Berta Hellingera, absolwentka Szkoły Gerharda Walpera Taunus-Institute für Systemaufstellungen (2011 – 2013). W swoim warsztacie pracy opieram się na fenomenie pomagania, korzystając wprost z pola informacyjnego. Głównym polem mojego działania jest uwalnianie z uwikłań rodowych (metoda Berta Hellingera) i uwalnianie emocji (metoda Davida Hawkinsa). Towarzyszę służąc doświadczeniem, etyką pracy, talentem i szczerym zaangażowaniem.

Grażyna Szatkowska

Ustawienia są jak prezenty

Grażyna Szatkowska

Certyfikowana terapeutka Nowych Duchowych Ustawień Rodzin wg Berta Hellingera, absolwentka Szkoły Gerharda Walpera Taunus-Institute für Systemaufstellungen (2011 – 2013). W swoim warsztacie pracy opieram się na fenomenie pomagania, korzystając wprost z pola informacyjnego. Głównym polem mojego działania jest uwalnianie z uwikłań rodowych (metoda Berta Hellingera) i uwalnianie emocji (metoda Davida Hawkinsa). Towarzyszę służąc doświadczeniem, etyką pracy, talentem i szczerym zaangażowaniem.

ty, ja

dla ciebie

rozwój osobisty

Zapraszam do uczestnictwa w ustawieniach organizowanych w ramach Szkoły Ustawień. Można dołączyć jednorazowo lub systematycznie korzystać z potencjału ustawień wspieranych przez grupę doświadczonych uczestników Szkoły Ustawień. Przystąpienie do takich ustawień wymaga prawdziwego zaangażowania w cały proces, poświęcenie Sobie uwagi i czasu. Z moim doświadczeniem, terapeutycznym oddaniem i pracą zaawansowanej grupy otwierają się możliwości uwolnienia od większości dotąd nierozwiązywalnych problemów. To wyjątkowa szansa i możliwość urealnienia marzeń o zmianie, a także szeroko pojętym dobrym życiu.

Grażyna Szatkowska
Grażyna Szatkowska w trakcie terapii

MY

DLA terapeutów

szkoła ustawień

Zapraszam do wspólnego rozwoju koleżanki i kolegów, którzy na co dzień pracują lub chcieliby pracować w obszarze ustawień. Dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, którą można zastosować nie tylko w pracy zawodowej ale również w życiu prywatnym. 

Moje doświadczenie: od 2020 roku prowadzę Szkołę Ustawień w której kształcę przyszłych terapeutów ustawień systemowych wg Berta Hellingera.

  • Aktualnie można dołączyć do Modułów Merytorycznych w ramach odbywającej się  I Edycji Szkoły Ustawień Online. Moduły podzielone są tematycznie i dopasowane do potrzeb edukacyjnych oraz moich doświadczeń. Szczegółowe informacje i harmonogram Modułów Merytorycznych są dostępne w  zakładce Wydarzenia.

“Niech przemiana i uzdrowienie mają jeszcze większe zasięgi”

w ramach szkoły ustawień odbywają się

moduły merytoryczne